Quen somos

Imagen2.png

Directiva de UDCbigbang:

Presidente: Ignacio Delgado Ferreiro
Vicepresidente: Miguel Carballa Fernández
Secretaria: Charlene María Harriswangler
Tesoreira: Sara López Campoamor
Vocal: Antía Freire García
Vocal: Ángela Arnosa Prieto
Vocal: Claudia Corredoira López

Membros (por orde de antigüidade):
Indícanse os socios fundadores (F)

Ángela Arnosa Prieto (F) – Graduada en Química. Estudante do mestrado en Investigación Química e Química Industrial na UDC.

Antía Campos Suárez (F) – Graduada en Bioloxía

Blanca Astray Uceda (F) – Graduada en Química. Estudante do mestrado en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental na UDC.

Cristina Rodríguez Otero (F) – Graduada en Bioloxía

Diego Laíño Rebollido (F) – Graduado en Bioloxía

Érika García Cardesín (F) – Graduada en Bioloxía. Mestrado en Acuicultura (UDC). Estudante de Doutoramento na UDC.

Ignacio Delgado Ferreiro (F) – Estudante de Bioloxía e Química

Laura Torrado Blanco (F) – Graduada en Bioloxía. Mestrado en Biodiversidad (UAM).

Lidia Lorenzo Catoira (F) – Graduada en Bioloxía. Estudante de mestrado

Noelia Loureiro Gammariello (F) – Estudante de Química

Charlene María Harriswangler Harriswangler – Estudante de Química

Alexandre Sánchez Campaña – Graduado en Bioloxía.

Carlos Mariño Goday – Estudante de Bioloxía

Miguel Carballa Fernández – Estudante de Bioloxía

Claudia Corredoira López – Estudante de Bioloxía

Denis Patiño Raña – Estudante de Bioloxía e Química

Mauro Díaz Abellás – Estudante de Bioloxía e Química

Antía Freire García – Estudante de Bioloxía e Química

Iria Naveira Souto – Estudante de Bioloxía e Química

Elba Iglesias Cambón – Estudante de Química

Nerea Martínez Corral – Estudante de Bioloxía

Maider Hernández Eguiguren – Estudante de Bioloxía

Esther Calviño Sanlés – Estudante de Bioloxía e Química

Sara Pombo Parada – Estudante de Bioloxía

Yacine Dieye Zotes – Estudante de Bioloxía

David Rodríguez Ramos – Estudante de Bioloxía

Andrea Estefanía Pereira Cuns – Estudante de Bioloxía

Rosalía Veiga Lestegás – Estudante de Bioloxía

Alba Pardo Gallego – Estudante de Bioloxía

Sara López Campoamor – Estudante de Bioloxía

Natalia Fernández Labandeira – Estudante de Bioloxía

Alejandro Vila García – Estudante de Bioloxía e Química

Mario Pedreira Díaz – Estudante de Bioloxía e Química

Alejandra Pérez González – Estudante de Bioloxía

Yolanda Pena Pais – Estudante de Química

Nerea Ares Jallas – Estudante de Química

Alejandro Fiel Baña – Estudante de Química

Lorena Castro Pombo – Estudante de Química

María Gelpi  – Estudante de Química

Carlota Sánchez Martínez – Estudante de Química

Rosalía Creo Menéndez – Estudante de Bioloxía

Lucía Sánchez Abad – Estudante de Bioloxía

Gabriel Castro Castro – Estudante de Química

Laura Pereira Rodríguez – Estudante de Química

Lidia Liste Díaz – Estudante de Química

Antía Cabezas Campos – Estudante de Bioloxía e Química

Rebeca Santamarina Fernandez – Estudante de Bioloxía e Química

Alexia Mariño Insua – Estudante de Química

Samuel Saavedra Martínez – Estudante de Bioloxía

Paula Novo Valencia – Graduada en Química. Mestrado en Investigación Química e Química Industrial na UDC. Estudante de Doutoramento na UDC.

Candela Rey Urruty – Estudante de Química

David Quevedo López – Estudante de Química

Marc Rodríguez Consentino – Estudante de Bioloxía

Adrián González Calvo – Estudante de Química

Rodrigo Camino Pardo – Estudante de Química

Laura Alonso Pérez – Estudante de Química

Ismael López Calvo – Estudante de Bioloxía e Química

Rebecca Bernal Naylor – Estudante de Bioloxía e Química

Elena López Espinosa – Estudante de Bioloxía

Sabela López Pérez – Estudante de Bioloxía

 

est1

est2