Quen somos

Imagen2.png

Directiva de UDCbigbang:

Presidente: Ignacio Delgado Ferreiro
Vicepresidente: Miguel Carballa Fernández
Secretaria: Charlene María Harriswangler
Tesoureira: Sara López Campoamor
Vogal: Antía Freire García
Vogal: Ángela Arnosa Prieto
Vogal: Claudia Corredoira López

Membros (por orde de antigüidade):
Indícanse os socios fundadores (F)

Ángela Arnosa Prieto (F) – Graduada en Química. Mestrado en Investigación Química e Química Industrial na UDC. Estudante de doutoramento en Ciencia de Materiais na USC.

Diego Laíño Rebollido (F) – Graduado en Bioloxía

Érika García Cardesín (F) – Graduada en Bioloxía. Mestrado en Acuicultura (UDC). Estudante de Doutoramento na UDC.

Ignacio Delgado Ferreiro (F) – Graduado en Bioloxía e Química. Estudante do mestrado en Investigación Química e Química Industrial.

Laura Torrado Blanco (F) – Graduada en Bioloxía. Mestrado en Biodiversidad (UAM). Estudante de doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular.

Lidia Lorenzo Catoira (F) – Graduada en Bioloxía. Mestrado en Bioloxía Molecular, Celular e Xenética.  Estudante de doutoramento en Bioloxía Celular e Molecular.

Noelia Loureiro Gammariello (F) – Estudante de Química

Charlene María Harriswangler Harriswangler – Graduada en Química. Estudante do mestrado en Química na fronteira coa Bioloxía e a Ciencia de Materiais na USC.

Alexandre Sánchez Campaña – Graduado en Bioloxía

Carlos Mariño Goday – Estudante de Bioloxía

Miguel Carballa Fernández – Estudante de Bioloxía

Claudia Corredoira López – Estudante de Bioloxía

Mauro Díaz Abellás – Estudante de Bioloxía e Química

Antía Freire García – Estudante de Bioloxía e Química

Iria Naveira Souto – Estudante de Bioloxía e Química

Iago Iglesias Corrás – Graduado en Bioloxía

Nerea Martínez Corral – Estudante de Bioloxía

Maider Hernández Eguiguren – Estudante de Bioloxía

Esther Calviño Sanlés – Estudante de Bioloxía e Química

Sara Pombo Parada – Estudante de Bioloxía

Yacine Dieye Zotes – Estudante de Bioloxía

David Rodríguez Ramos – Estudante de Bioloxía

Andrea Estefanía Pereira Cuns – Estudante de Bioloxía

Rosalía Veiga Lestegás – Estudante de Bioloxía

Alba Pardo Gallego – Estudante de Bioloxía

Sara López Campoamor – Estudante de Bioloxía

Natalia Fernández Labandeira – Estudante de Bioloxía

Alejandro Vila García – Estudante de Bioloxía e Química

Alejandra Pérez González – Estudante de Bioloxía

Yolanda Pena Pais – Estudante de Química

Nerea Ares Jallas – Estudante de Química

Alejandro Fiel Baña – Estudante de Química

Lorena Castro Pombo – Estudante de Química

María Gelpi  – Estudante de Química

Carlota Sánchez Martínez – Estudante de Química

Rosalía Creo Menéndez – Estudante de Bioloxía

Lucía Sánchez Abad – Estudante de Bioloxía

Laura Pereira Rodríguez – Estudante de Química

Lidia Liste Díaz – Estudante de Química

Antía Cabezas Campos – Estudante de Bioloxía e Química

Rebeca Santamarina Fernandez – Estudante de Bioloxía e Química

Alexia Mariño Insua – Estudante de Química

Samuel Saavedra Martínez – Estudante de Bioloxía

Paula Novo Valencia – Graduada en Química. Mestrado en Investigación Química e Química Industrial na UDC. Estudante de doutoramento en Química Ambiental e Fundamental

Candela Rey Urruty – Estudante de Física pola UNED

David Quevedo López – Estudante de Química

Marc Rodríguez Consentino – Estudante de Bioloxía

Laura Alonso Pérez – Estudante de Química

Ismael López Calvo – Estudante de Bioloxía e Química

Rebecca Bernal Naylor – Estudante de Bioloxía e Química

Arlinn Matthew Harriswangler Harriswangler – Estudante de Química

Paula Garabatos Diéguez – Estudante de Química

Matheus Da Silva Gonçalves Moreira – Estudante de Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

Miguel A. Díaz Freire – Estudante de Enxeñaría Informática

Álvaro Serrano de León – Estudante de Bioloxía e Química